PRICE prinsippet

Akutt behandling av strekk- og støtskader
PRICE prinsippet er en enkelt huskeregel for hvordan man gjennomfører akutt skadebehandling ved strekk- og støtskader. Typiske skader som forårsaker blødninger i muskulatur og bløtvev.

Dersom du er trener innen idretten er spørsmålet mest sannsynlig ikke om du vil oppleve at en av dine utøvere får en strekk- eller støtskade, men når. Noen idretter har naturligvis større risiko for slike skader enn andre, men sjansen er stor for at du en gang vil oppleve at det skjer. Om du får oppleve en slik situasjon eller ei, det uansett ikke dumt å være forberedt på hvordan man skal håndtere dette på en god måte.

Rask og riktig behandling av akutte strekk- og støtskader er helt avgjørende for hvor raskt man kan komme seg tilbake i aktivitet. Formålet med behandlingen er å redusere graden av hevelse til det minimale. Jo mindre hevelse, desto raskere vil skaden lege. Ved kraftig hevelse kan det også være vanskelig å få gode bilder av skaden. Dette kan igjen føre til forsinkelse i både diagnose og behandling og rehabilitering. Følger du PRICE prinsippet ved behandling av akutte strekk- og støtskader så bidrar du til en raskere rehabilitering.

PRICE er som sagt huskeregel for gjennomføring av behandlingen. Det er et engelsk akronym og står for Protection, Rest, Ice, Compression og Eleveation. Oversatt til norsk betyr dette at behandling etter PRICE prinsippet består av følgende; beskytte, hvile, is/nedkjøling, kompresjon og heving.

Her følger en kort forklaring på hva hvert av stegene omfatter, hvordan du gjennomfører dem og hvorfor eller hvilken effekt det har.

PROTECTION

(BESKYTTE)

Sørg for at den skadde plasseres på et sted hvor ny skade ikke kan oppstå (rett utenfor sidelinjen av fotballbanen hvor det pågår kamp eller trening er for eksempel kanskje ikke et sikkert sted). Beskytt skadestedet mot ytterligere skade, dette er spesielt viktig de første 48 timene etter at skaden oppstod.

REST

(HVILE)

Hold skadestedet i ro slik at ytterligere blødning forhindres. Det vil for eksempel si at ved ankelovertråkk skal man ikke trå på foten.

ICE

(NEDKJØLING)

Bruk av nedkjøling ved hjelp av ispose vil først og fremst virke smertelindrende, men etter hvert også bidra til å redusere blødningen. Skadestedet bør holdes nedkjølt de første 6 – 8 timene eller så lenge smertene vedvarer. Ved bruk av ispose husk 10-15 minutter med is, deretter 20-30 minutters pause før ny ispose legges på.

COMPRESSION

(KOMPRESJON)

Kompresjon med kompresjonsbandasje bidrar til å redusere hevelsen på skadestedet. Jo mindre hevelsen er desto raskere går rehabiliteringen. Ved kraftig hevelse kan det også være vanskelig å få gode MR bilder, dette kan igjen føre til forsinkelse i både diagnostisering og dermed riktig behandling og rehabilitering av skaden.

ELEVATION

(HEVING)

Ved å heve skadestedet til over hjertehøyde vil blodtrykket på skadestedet bli lavere, og blødningen dermed mindre.

Det er viktig at du også husker på følgende:

  1. Kontakt alltid lege ved mistanke om alvorlig skade eller dersom smerte/symptomer ikke reduseres i løpet av noen dager
  2. Ikke bruk uelastisk sportstape eller forbinding ved akutte skader med blødninger i vevet da dette kan forårsake sirkulasjonsforstyrrelser.

Medisinsk materiell til behandling etter PRICE prinsippet

Utstyret man trenger for å gjennomføre behandling etter PRICE prinsippet er verken avansert eller spesielt kostbart. Vi anbefaler at du alltid har dette tilgjengelig da det er viktig å komme raskt i gang med behandlingen. I eksempelet nedenfor har vi satt opp en selvklebende kompresjonsbandasje. Denne koster noe mer enn en vanlig kompresjonbandasje, men er enklere å legge på og sitter bedre. Som et alternativ til engangs ispose kan man også benytte flerbruks hot/cold pack som vil være billigere i lengden. Den er mindre praktisk å ta med seg, men det er lurt å ha en slik liggende i fryseren. Alle produktene nedenfor er inkludert i vår PRICE pakke.

Cohesive bandage

Selvklebende kompresjonsbandasje som legges direkte på skadestedet med ganske sterk kompresjon. Beskytter huden mot direkte kontakt med isposen og opprettholder kompresjon ved bytte av denne. Når du først har satt på denne kompresjonsbandasjen ben få sitte på de 3-4 første dagene.

Engangs ispose

Legges utenpå den selvklebende kompresjonsbandasjen. Kjøler ned skadestedet som gir smertelindrende effekt og etter noe tid også bidrar til å redusere blødningen. Prinsippet er 10-15 min kjøling og 20-30 min pause de første 6-8 timene eller så lenge smertene vedvarer.

Akuttwrap

Benyttes til rask og enkel festing av isposen. Legges på med sterk kompresjon.